Προμήθεια & Τοποθέτηση Εξοπλισμού

Για να εξασφαλιστεί η πλέον κατάλληλη επιλογή του εξοπλισμού ενός παιχνιδοτόπου, η Ludo συνεργάζεται με τους κορυφαίους οίκους κατασκευαστών παιχνιδότοπων και αναλαμβάνει τη προμήθεια και τη τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού μέσω των εξειδικευμένων συνεργείων της.  Με αυτό τον τρόπο, διατίθεται ένα εύρος λύσεων και προτάσεων, προκειμένου να καλυφτούν όλες οι απαιτήσεις της εκάστοτε παιδικής χαράς.