Δάπεδα Ασφαλείας

D.101 Ανακρουστική επιφάνεια από φυσικό υλικό
Bότσαλo κοκκομετρίας 4-8 mm

Χαρακτηριστικά υλικού:

Συντελεστής ομοιομορφίας < 3
Στρογγυλεμένο και πλυμένο, ώστε να ελαχιστοποιείται η παρουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου
Διατίθεται στις αποχρώσεις του γκρι.
Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1:2017

Το βότσαλο έχει την ικανότητα να επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς το έδαφος δε σφραγίζεται από μη υδατοπερατά υλικά. Επιπλέον δεν χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης και χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση.