Συμβουλευτική Υποστήριξη

Το μοντέλο της Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Ludo ενσωματώνει μια πληθώρα υπηρεσιών για τη δημιουργία ή τη διατήρηση ενός πρότυπου παιχνιδοτόπου.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

την επιλογή εξοπλισμού και επιφανειών πρόσκρουσης

την εργονομική διαρρύθμιση των χώρων ενός παιχνιδοτόπου

την εκπόνηση μελετών/διαγωνισμών δημιουργίας παιχνιδοτόπων, [που υπάγονται σε ΟΤΑ ή όχι ]

τη σύνταξη φακέλου για την επιτροπή ελέγχου παιδικών για την απόκτηση του σήματος καταλληλότητας

την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων Ασφάλειας και της κείμενης νομοθεσίας

τη συντήρηση των παιδικών χαρών βάσει του ΕΝ 1176-7, μέσω συστήματος διαχείρισης

πίσω στις Υπηρεσίες